MỤC LỤC
1. Báo Hiếu Trong Đạo Phật.
2. Phật Dạy Cách Báo Hiếu.
3. Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
4. Biết Ơn Và Đền Ơn.
5. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật.
6. Tinh Thần Báo Hiếu.
7. Phật Dạy Về Hiếu Hạnh.
8. Quan Niệm Về Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
9. Tinh Thần Hiếu Đạo.

Biết ơn và đền ơn

Hôm nay là ngày ttca chư Tăng, cũng là ngày chư Pht trong mười phương hết sc hoan h. Vì qua thi gian ba tháng, chư Tăng an cư tu tp trang nghiêm thanh tnh nên chư Pht rt vui. Đồng thi đây cũng là ngày mà gii Pht tlàm bn phn hiếđạo đối vi song thân ca mình, cho nên còn gi là ngày báo hiếu hay ngày Vu Lan thng hi. Vì thế, chúng tôi strình bày mt shình nh hay nhng nét về đạo hiếu thế gian cũng như trong đạo Pht.

Cnhân thường nói người biết ơn mà lo báo đáp, đó là người có phm cách cao đẹp. Còn người chu ơn mà chng lo báo đáp, đó là người không xng đáng. Qutht là mt câu nói chun mc cho người đời ly đó làm phương châm trong thut xthế ca mình. Chúng ta thy như li Pht dy, chúng ta có mt ở đây là đã mang không biết bao nhiêu ơn tình, nht là đối vi đấng sanh thành dưỡng dc. Ri nhng người bo bc un nn cho chúng ta nên người, nhng tm lòng trang tri để gìn gi, để to stt đẹp cho đời sng ca chúng ta na. Chúng ta sng yên n đầy đủ tươi tn là nhcó nhng mi quan htt đó. Nhng thâm ân y có thnói trong sut cuc đời, chưa chc chúng ta có thbáo đáp cho hết được.

Ở đây vn đề chúng tôi mun nhn mnh, ơn sâu nng nht là ơn cha m. Thường nhng người có hiếu đạo là nhng người có kiến thc, có hiu biết và trong cuc sng luôn luôn áp dng được nhng hiu biết đó đối vi song thân, đối vi tt cnhng người có liên hvà trôi tròn bn phn ca mình trong các mi tương quan tương giao y. Nói đến đạo hiếu là nói đến phng thcha m. Khi chúng ta biết nghĩ đến hiếu đạo thì, cha mca mình đã ln tui lm ri hoc không còn có mt trên đời này na. Lúc đó chúng ta mun phng dưỡng cũng không biết làm sao cho được. Cho nên có nhng vtbun, ttrách mình, nghĩa là khi mình có ththc hin được hiếu đạo thì cha mẹ đã qua đời, người thân đã khut bóng, không biết làm sao. Thế nên khi cha mcòn sinh tin, chúng ta nên lưu tâm đến vic này. Vhiếu đạo thì trước nht là phng thcha m. Trong phng thcha m, có nhng điu gn gũi mà người con Pht chúng ta có thlàm được. Mt là thường ngày đối vi cha m, chúng ta luôn luôn kính ngưỡng. Hai là vui vkhi phng dưỡng cha m, nghĩa là chúng ta làm vic này bng tm lòng chân thành vui v. Thc hin bn phn bng shiu biết, đó gi là mt người con hiếu đạo. Chkhông phi chúng ta làm vic này bng sbt buc, máy móc hay vì mt lý do hoàn cnh nào khác. Trôi tròn đạo hiếu như vy mi xng đáng đạo làm người. Ba là khi cha mcòn sinh tin, có bnh tt gì, hoc gp phi hoàn cnh gì khó khăn trong cuc sng thì chúng ta luôn để tâm lo lng. Bi vì đó là bn phn, là trách nhim ca chúng ta. Bn là khi cha mqua đời, vic tang lphi thành kính, chu tt.

Đặc bit đối vi Pht t, là người con hiếu đạo nht tâm hướng vcha mmình thì phi biết hướng vTam Bo. Chn hoàn cnh nào thun li đối vi mình nht, chúng ta cgng tu to công đức để hi hướng cho cha mvà nhng người thân đã quá c. Cho nên trong tt cnhng nghi thc có ththc hin được phi va thích hp vi nghi lca thế gian, đồng thi cũng không mt đi tinh thn ca Pht pháp. Nghĩa là cả đạo ln đời chúng ta đều trôi tròn đầy đủ. Chtrương đạo hiếu trong nhà Pht là làm sao va đơn gin, va thhin tm lòng chí thành khn thiết ca mình.

Nói vhiếu hnh, có rt nhiu điu kin để chúng ta thc hin. Ở đây tôi xin dn mt gương hiếu đạo đối vi cha mhi xưa, mà cho ti bây gimi người đều kính ngưỡng nhc nh, đó là chuyn ông Tăng Sâm, hc trò ca đức Khng t. Ông có công dy cho cháu ca đức Khng tnên người, làm nhiu vic ích li cho xã hi nên đời sau tôn ông là Tăng Thánh.

Tăng Sâm người thành Nam Vũ nước Lthuc tnh Sơn Đông, Trung Quc. Nhà rt nghèo, ông thường đi đốn ci, cày rung để phng dưỡng cha m. Mc dù khó nhc nhưng lúc nào ông cũng hoan h, luôn làm tròn bn phn hiếu hnh đối vi song thân. Vua nước Lnghe danh ông nên mun ban cho bng lc. Nhưng Tăng Sâm tuyt nhiên tchi. Ông nguyn sng bình thường, làm nhng công vic bình thường, ttay to phương tin sng để nuôi dưỡng song thân. Đó là tm gương sáng chúng tôi nêu lên cho Pht tnoi theo. Chúng ta đừng nghĩ rng khi nào mình phát tài, hoc có quyn, có tin, chúng ta mi trôi tròn được hiếu hnh. Trong hoàn cnh nào cũng vy, tùy theo duyên, theo cnh, theo phn ca mình mà trôi tròn, không đợi và cũng không li, chờ mong cái gì bên ngoài c. Tsc mình làm ra, bng tm lòng chân tht để dâng cúng cho cha m, đó mi là quí. Dù cho phm vt dâng cho cha mkhiêm tn, gin d, bình thường, như ckhoai, bát go, bát nước… nhưng lòng mình vui v, kính thương. Dâng hiến, cung phng như vy đối vi song thân cũng được xem là mt tm gương hiếu hnh. Bng ngược li dù có ca ci nhiu, địa vcao mà chúng ta không làm được nhng điu thông thường y, thì đối vi đạo hiếu, chúng ta chưa làm tròn vy.

Quan trng chtâm thành. Dù trong hoàn cnh nào chúng ta cũng có ththc hin được đạo hiếu đối vi song thân trong tinh thn Pht pháp. Thế nên Tăng Sâm nói: “Hnh hiếu đứng đầu trăm hnh tt. Hiếu cm đến tri thì mưa hòa gió thun, hiếu cđến đất thì muôn vt hóa sinh, hiếu cm đến người thì mi phúc đều đến”. Người dđược như vy, nói được như vy, chính là người đã làm tròn bn phn hiếu hnh ca mình đối vi cha m.

Chúng ta đọc sách Thánh hin cũng thy. Nếu nơi nào, đất nước nào có nhiu người sng được tinh thn này thì cm đến tri đất, nơi đó thanh bình, mi vic đều tđẹp, vui v. Nếu đạo hiếu cm đến con người thì có thchuyn hóa được xã hi, phúc lành hin ra. Ví dtrong mt gia đình, nếu tt cnhng người con đều hiu biết, và áp dng được tinh thn hiếu thun thì gia đình đó là mt gia đình tt đẹp, hnh phúc. Như vy mi thành viên trong gia đình đó là mt nhân tquan trng, góp mt phn gy dng nên mt xã hi tt đẹp.

Chtrương ca đạo Pht là chính tmi con người ca chúng ta phi hoàn b, phi đầy đủ, phi tht trôi tròn bn phn và tư cách ca mình. Bao giphn ca mình tròn đủ ri thì chung quanh sẽ được nh hưởng. Tinh thn đó bt ngun ttâm chân thành ca mi người chúng ta.

Thêm mt vna, cũng là mt trong nhng vxưa nay được nhân loi ca tng là người chí hiếu. Đó là LVng. Ông dy như thế này: “Có hiếu vi cha mthì con có hiếu vi mình”. Chúng ta hãy nhknhng li này, nếu mình là người có hiếu vi cha mthì con cái ca mình mi có hiếu vi mình. Đây chính là tinh thn nhân quca đạo Pht. Nếu chúng ta sng không tròn bn phn đối vi cha mhoc làm xúc não cha mẹ thì hu qucon cái ca mình slàm khmình. Bi vì chúng ta không có hiếu thì con cái hiếu tho vi chúng ta sao được. Nếu chúng ta to được gương tt sng hiếu hnh thì khi scon cái bt hiếu vi mình.

Trong xã hi, tt cmi gia đình, có con có cháu, ai cũng mong cho con cháu mình ngoan, hc gii, có hiếu hnh để làm ích li cho xã hi, hay ít ra nó cũng gy dng được sno m đầy đủ cho gia đình, thân tc. Không ai mun trong gia đình mình có nhng suy hi, hoc bt an. Mun là mt l, nhưng bn thân chúng ta phi thc hin được nhng điu đó. Chúng ta làm được như vy thì con cái chúng ta slàm được và cháu cht trong gia đình ni tiếp theo gương trước hiếu đạo vn toàn. Đó là điu dĩ nhiên.

LVng li dy tiếp thế này: “Người hiếu thun li sinh con hiếu thun; người ngnghch li sinh con ngnghch. Nếu chng tin hãy xem nước mưa trên mái nhà rơi xung dưới thm, git trước, git sau chng sai chút nào hết”. Ở đây đưa ra hình nh nước mưa ttrên mái nhà rơi xung tng git, đúng vào mt ch, cũng như cha mthế nào thì sinh con thế ấy. Cha mhiếu thun hoàn bthì ssanh được con cái hiếu thun hoàn b. Cha mngnghch thì con cháu cũng sngnghch. Đó là cái gương hay là li dy ca bc Thánh xưa.

Đến đây, tôi xin dn gương hiếu hnh trong đạo Pht. Trước nht là đức Pht Thích Ca Mâu Ni, vgiáo chca chúng ta. Đức Pht trước khi xut gia, Ngài là mt vị Hoàng t. Ngài sng trên la là gm vóc và lòng yêu thương vô bca cha m. Thế nhưng Ngài ct đứt tt cả để đi tu thì quthc mi nhìn vào chúng ta thy hiếu đạo ca Ngài không được vuông tròn. Chúng tôi nêu lên điu này để thy phn sâu xa trong tinh thn đạo Pht. Bi vì hiếu hnh trong đạo Pht có khác hơn thế gian mt chút. Truyn tin thân ca đức Bn Sư Thích Ca Mâu Ni Pht, có mt đon nhân duyên như thế này: Thuquá kh, ngài là mt vThái ttên Tu Xà Đề. Khi Thái tcòn nh, nhà vua bmt tên phn thn âm mưu giết chết. Hai người anh ca vua đã bgiết. Trong tình hung bc xúc đó nhà vua, hoàng hu và Thái ttrn khi kinh thành. Nhưng vì không rõ đường nên chy lc. Tt clương thc chun bị đã hết. Bây giphi làm sao? Nhà vua xót xa lm, nhìn hoàng hu, đứa con trai duy nht, và thân phn mình. Đang lo sgia rng rú, nhà vua khsvô cùng. Hoàng hu biết được tâm trng đó nên nói: Tôi nguyn hy sinh thân mng này kéo dài ssng cho vua và thái t. Như vy mi mong có ngày trvquê hương, đui được kthù, phc hưng đất nước và đem li thanh bình cho nhân dân.

Thái tTu Xà Đề lúc y tuy còn nhnhưng đã sm nhn ra tm lòng ca m, Thái tlin nguyn xin được cúng dường cha mbng cách mi ngày Thái tct tht trên thân ca mình và chia làm ba phn: mt dâng cho cha, mt dâng cho m, còn mt phn nhthì Thái tdùng, để kéo dài mng sng chút nào hay chút y. Nhưng tht trên thân người có là bao nhiêu đâu, nên chtrong mt thi gian ngn, thân phn ca ngài đã hết tht. On oi trong sự đau đớn, nhưng Thái tthy phhoàng và mcòn sng thì nht định scó ngày tươi sáng. Thái ttin chc như vy. Cui cùng Tu Xà Đề gng gượng sc lc thưa vi cha m: Trên thân phn ca con còn chút ít tht, xin cha mdùng hết và hãy quyết tâm tiến bước, phn con nguyn li đây. Mong cha msm tìm li ssng cho quê hương, cho nhân dân mình. Khi trên thân phn ca thái tTu Xà Đề không còn chút tht nào để dùng được na thì Thái tkit sc.

Tâm hiếu hnh này động đến cõi tri. Chư thiên mun ththách tm lòng hiếu tho ca Thái tnên hin tướng dhi Thái t: Ông làm vic này chý như thế nào? Thái tTu Xà Đề trli bình thn: Tôi không snhng cái rm r, ddn ca các ông đâu, tâm tôi bình yên vng vàng và tôi nguyn vic làm ca tôi là để hi hướng Pht đạo, thành tu li ích cho tt cchúng sinh. Tôi không mong cu mt phúc qunào khác. Nếu tâm thành ca tôi, li nguyn ca tôi, tm lòng chân tht ca tôi đúng như vy thì cho thân thtôi được hoàn btrli. Bng như lòng tôi còn mt chút gì hi hn hoc bun phin, tiếc r, thì xin cho trái li li nguyn này. Lin khi y, thân thca Thái tlành ln như xưa.

By gichư thiên rt hoan hvà kính trng, xem Thái tnhư mt Btát thhin. Phn vua cha được vua nước lân cn giúp cho phương tin, cgia đình đoàn ttrvquê hương, đui được phn thn, gy dng li đất nước phn thnh, xã hi tt đẹp. Nhà vua đem tinh thn Hiếu hnh Tbi ca đạo Pht để giáo hóa nhân dân. Sau khi thái tTu Xà Đề đã thc hin được đạo hiếu ri, Ngài lin phát nguyn: Nguyn đời trước tôi có nhng điu gì sai ác, từ đây xin trsch hết và skhông dám làm na. Nguyn cho cha mtôi thường được 10 điu sau đây:

1.Nguyn cho cha mkhi ngủ được an vui.

2.Nguyn cho cha mkhi thc cũng được an vui.

3.Nguyn cho cha mkhông thy ác mng.

4.Nguyn cho cha mthường được chư thiên ng h.

5.Nguyn cho cha mẹ được mi người ái kính.

6.Nguyn cho cha mkhông btrm cp.

7. Nguyn cho cha mkhông bgic giã.

8. Nguyn cho cha mkhông bmưu hi.

9. Nguyn cho cha mkhông byêu nghit.

10.Nguyn cho cha mluôn gp nhng vic tt đẹp.

Đây là nhng điu nguyn ước ca Thái t, người con hiếu hnh đối vi cha m. Lo lng tgic ng, miếng ăn cho đến cuc sng ca cha m. Luôn đem nhng công đức lành mà mình đã tu to được hướng vcha m. Thái tTu Xà Đề là tin thân đức Pht Thích Ca. Gương hiếu hnh trong nhiu đời ca ngài đã như vy.

Do đó chúng ta không thnhìn vào nhng hình thc thông thường mà có thể đánh giá đạo hiếu được. Người Pht tmun thc hin được bn phn này phi làm sao? Chúng ta phi có tu, phi có trí tu. Khi làm mt bn phn nào đó, chúng ta phi làm bng trí tuca mình. Như vy vic làm ca chúng ta mi hoàn b.

Thông thường, vic đi tu có khi làm bun gia đình hoc bngười đời trách là không làm tròn bn phn đối vi gia đình và xã hi. Nhưng nếu người tu đó sáng đạo, dâng hiến đời mình cho tt cchúng sinh thì đó qulà mt con người xng đáng. Đó là mt phương pháp tt nht để đền trnhng thâm ân. Cho nên Pht tchúng ta không phi tu hi ht, hc Pht pháp sơ sơ ở ngoài da mà có thtrôi tròn được vic hiếu hnh. Cn phi nlc tu, sao cho xng đáng vi bao công ơn ca cha m, đàn na thí ch. Tinh thn hiếu hnh trong đạo Pht đòi hi chúng ta phi có trí tu, phi biết vn
d
ng trí tu. Hình thc chlà vic phthôi. Tt cnhng gì hin ti chúng ta chưa trôi tròn được thì ghi nhtrong lòng, đã thọ ơn thì phi trả ơn. Bi vì người tu không phi là người vô ơn bi nghĩa mà hơn ai hết, người tu hiu vic này, biết áp dng vic này sâu sc, li ích cngười ln mình, đời này và đời sau.

Mt đon nhân duyên khác. Lúc đức Thế Tôn Tinh xá Trúc Lâm, phía sau Tinh xá này có mt vTkheo bbnh ghl, thân thmáu mchy ra ai cũng gm không dám đến gn. Vnày trong mt căn phòng lp bng lá đã hư nát. Thế Tôn thường đến vi vTkheo này và được shtrca chư thiên, Ngài ra sch vết thương, thoa rc thuc cho thy được lành, đồng thi đem pháp bo dy dcho Thy tu hành được thanh tnh, chng quA-la-hán.

Vic làm này, Pht không cho ai biết hết. Bi vì nó được xut phát tmt nguyên nhân trong thi quá kh. Pht nói thuquá kh, có mt vvua ra đời, đất nước thanh bình. Vua rt tin cy mt quan đại thn, nên trao hết quyn xlý ti nhân trong nước. Nhưng quan đại thn li là người không tt. Nhng ti nhân nào đút lót ca ci thì vic xu hóa ra tt. Còn như ai mà không có phương tin đút lót lo lng thì vic tt hóa ra xu. Vì vy biết bao người boan ung. Đây là vic làm trái vi nhim v, trái vi sgiao phó ca nhà vua.

Tuy nhiên có ln, mt vị Ưu Bà Tc phm chút li, quan đại thn biết vnày là đệ tPht, có tâm tt, do đó ông tha. Đó là mt trng ân. Pht kết lun li, quan đại thn là tin thân ca thy Tkheo bbnh ghlung độc. Còn vị Ưu Bà Tc được tha thi đó chính là tin thân ca Pht. Pht nói: “Ta đã thọ ơn thì phi trả ơn”. Đã mang ơn ri thì bng cách này cách n, đời này hay đời khác cũng phi cgng tìm cách trli ơn trước. Vì vy nên Pht đã đến chăm sóc cho vTkheo bbnh ghl. Pht dy: “Trong vô lượng a tăng tkiếp ơn tuy nh, nhưng nếu chúng ta đã thọ thì phi lo đền đáp. Đến khi nào đã làm hoàn bthì mi yên”. Người tu không quên bt cmt ơn nhnào khi đã th. Nói gn li cho Pht tchúng ta nhvà áp dng được trong đời sng ca mình: Mt khi chúng ta đã thọ ơn ca người khác, dù đó chlà mt ơn nhthôi, nhưng nếu chúng ta là người tròn đủ hnh hiếu, biết ơn và đền ơn đầy đủ thì nht định chúng ta phi trcho được cái ơn đó.

Thêm mt câu chuyn na vhnh hiếu ca đức Pht. Vào mùa hthby, đức Thế Tôn lên cung tri Đâu Sut để hóa độ cho Hoàng hu Ma Da đã thác sanh về đó, sau khi sanh Ngài by hôm. Mi ngày Pht thuyết pháp và Hoàng hu hin thân thiên tử đến nghe. Sau nhng ln nghe pháp, mNgài chng quTu Đà Hoàn. Phn này có kinh nói: Pht thuyết pháp ti cung tri Đao Li, còn Hoàng hu Ma Da là mt vtri cung trĐâu Sut. Mi ngày bà đến cung Đao Li để nghe pháp. Sau nhng ln này bà chng thánh qu.

Rõ ràng sau khi thành đạo ri, đức Pht đã nghĩ đến thâm ân ca m, là người sanh ra mình. Dù hin nay mẹ đã thác sinh lên thiên gii, nhưng con đường Pht đạo chưa xong thì đức Thế Tôn cũng to thng duyên giúp cho mthăng tiến trong pháp Pht. Chúng ta cũng vy, nếu là Pht tthường đi chùa, hc và áp dng được Pht pháp thì nhớ đến cha mca mình, nếu chưa tin Tam Bo, chưa hướng vPht đạo thì cgng làm sao nhc nh, khuyến khích, to điu kin cho cha mca mình, cho nhng người thân ca mình hướng vTam Bo, kính tin Tam Bo, tng bước tu tp theo hướng Pht đạo. Tuy nhiên, vic gii thích, khuyến khích nhng người thân trong gia đình tu hành quả tht là mt điu khó khăn, không phi ddàng. Điu này nói thì dmà làm thì rt khó. Nó đòi hi chúng ta phi trung thc, phi hoàn bthì mi tng bước ct nhc, khuyến khích, to điu kin hướng dn người trong gia đình ca mình trvcon đường Pht đạo. Chúng ta đã hc hiu Pht pháp quí báu như vy, tng bước chúng ta áp dng, và nghĩ đến nhng người thân ca mình chưa có nim tin đối vi Tam Bo, chưa hiu Pht pháp. Chúng ta cgng to điu kin như thế nào trong khnăng, trong phm vi ca mình để dìu dn người thân cùng đi trên mt hướng Pht đạo. Được như vy thì quí lm. Đó là vic làm mà gii Pht tchúng ta phi cgng.

Người xut gia trong giai đon còn nghiên cu, tu tp thì tt cnhng bn phn đó phi nén lòng để li. Nhưng tkhc tha đến lúc đủ duyên thì cũng phi thc hin bn phn ca mình đối vi cha m, đối vi nhng người thân. Mình biết tu thì làm sao gia đình ca mình cũng cùng hướng vPht đạo, cũng là nhng người biết tu, biết làm lành, làm phúc, biết to tt cnhng công đức khc tnh, khc tiến. Đó là bn phn ca người xut gia.

Shin din ca mi chúng ta ngày hôm nay là đã mang ơn, thọ ơn trong nhiđời, nhiu kiếp. Nht là ân nghĩa sanh thành dưỡng dc ca cha mtrong vô lượng kiếp. Trong kinh Báo hiếu, đức Pht dy: “Ví có người ơn sâu dc tr, cõng mcha tt chai vai, giáp vòng hòn núi Tu Di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền”. Núi Tu Di rt ln. Ở thế gian chưa có hòn núi nào sánh được vi núi Tu Di. Pht nói ginhư chúng ta có cõng cha mtrên hai vai đi giáp ngn núi này cũng chưa đền trả được thâm ân cha m. “Ví có người vì cơn đói rét, nuôi song thân dâng hết thân này, xương nghin tht nát phân thây, tri trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng”. Nghĩa là chúng ta sinh ra gp hoàn cnh đói kém, dù đem thân ththt da ca mình dâng hết cho cha mcũng chưa đền trả được thâm ân cha m. Bi vì ân ca cha mto ln vô cùng. Nào là cưu mang, sinh trưởng, nuôi nng, lo lng đùm bc tkhi chúng ta còn là git máu trong bng cho đến sinh ra, ln lên và nuôi dưỡng trưởng thành. Công khó biết là bao nhiêu, không thnào khết được. “Ví có người vì công sanh dưỡng, ttay mình khoét thng song ngươi, chu thân mù ti như vy, đến trăm ngàn kiếp ân này thm đâu”. Vì công ơn sanh thành dưỡng dc ca cha mri ttay mình khoét thng đôi mt để dâng hiến dù phi chu hoàn cnh mù ti. Đó là trường hp gp phi tình hung bc xúc, như cha mtri qua mt cơn bnh ngt nghèo. Thy thuc bo chđôi mt mi có thlàm thuc trị được bnh ca cha m. Ở đây chúng ta có gan móc mt mình làm thuc cho cha mtrbnh chưa? Chc là chưa. Dù cho quí vlà người Pht thiu Pht pháp, biết rõ thân này không tht, nhưng cũng chưa dám làm. Chnói quanh nói qut rng thôi tìm kiếm đâu đó chbn thân chưa thlàm vic đó. Nhưng trong kinh Pht dy ví dnhư người phát tâm làm được vic như vy cũng chưa đền trhết công ơn cha m. Như vy để thy rng công ơn cha mln lao vô cùng.

“Ví có người cm dao tht bén, mbng ra rút hết tâm can, huyết ra khp đất chng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bng”. Đây là nhng li dy đinh ninh. Có nhng trường hp thường thôi mà chúng ta còn chưa làm được. Ví dnhư cha mbị bnh ngt nghèo, có người phát tâm tng kinh Pháp Hoa mt ngàn bộ để hi hướng công đức nguyn cho cha mhết bnh. Ban đầu thì phát tâm dũng mãnh như vy. Đến khi bđầu vào vic chỉ được mt thi gian. Ri sau đó đưa ra lý do này hoàn cnh nnên không ththc hin được. Mt vic làm mà tâm chưa quyết như vy thì nht định là kết quả chng ra sao. Đó là tôi chnói nhng vic thông thường thôi hung là nhng vic khó như Pht dy: Cm dao mbng rút hết tâm can v.v… Vy mà vn chưa đền đáp được hết công ơn ca cha m.

Pht li dy: “Ví có người vì ơn dưỡng dc, ttreo mình cúng Pht thế đèn, cứ treo như vy trn năm, tri trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền”. Đây cũng nói lên tinh thn hiếu dưỡng. Ví như tmình cúng Pht bng cách treo thân thế đèn. Xsmình tôi chưa tng nghe ai nói và cũng chưa tng nghe ai làm vic này. Đèn cúng Pht thì có đèn du lửa, hoc du phng. Bây gitnguyn đem thân làm đèn, khoét thng mt phn nào đó để du vô đốt dâng cúng dường Pht. Làm vic này, chu tt csự đau đớn để hi hướng công đức cho cha m, đền trphn nào thâm ân đối vi song thân. Tuy nhiên, Pht nói nếu làm được như vy cũng chưa đền trhết thâm ân cha m. Tôi nêu dn mt vài đon trong kinh Báo hiếu để chúng ta biết được phn nào công ân sâu dày ca cha m. Trong hi pháp này, chc nhiu vị đã tng cưu mang, tng sanh dưỡng, nuôi nng con cháu trong gia đình. Li chúng tôi nói mt có lquí vhiu mười. Đã hiu được công khó sanh dưỡng như thế nào thì chúng ta cũng shiu mt cách sâu sc rng mun đền trthâm ân cao trng y tht khó có thể đền trcho xng được. Tuy nhiên là người con Pht, chúng ta nguyn khc ghi trong lòng và tng bước, tùy theo điu kin, hoàn cnh mà chúng ta đền tr. Bi vì người Pht tnht định không phi là mt con người bi ơn, bi nghĩa. Đã mang ơn thì phi đền ơn. Đó là bn phn ca người Pht tử đối vi đạo hiếu.

Kết li, qua li kinh Báo hiếu Pht dy, đại chúng thy đều kinh hãi, rơi lkhông ngng và đồng thanh bch Pht: Làm sao trả được thâm ân đối vi cha m? Câu hi này chng nhng ngày xưa mà đối vi người hc Pht hôm nay cũng khoc khoi, canh cánh trong lòng.

Vy ngang đây chúng tôi xin gi đến toàn thquí vcâu hi chân thành này để ri mi vmi vttìm cách gii quyết. Vic này dt khoát không thể đổ cho hoàn cnh nào, chúng ta nhly. Chnhư cha mẹ đi không ni, ta dn cha mẹ đi mt đon đường trong tình thương yêu, đó cũng là mt cách trả ơn. Cha mbc bi, ta nói mt li tt đẹp cho cha man vui, đó là mt cách trả ơn. Tt cnhng gì có thlàm cho cha mvui trong hin đời ta phi nên làm, đó là mt cách trả ơn. Trái li là bi ơn.

Tôi xin mượn li ca bc tiên Thánh trước để kết thúc bui nói chuyn hôm nay: Làm mt con người mà bi ơn cha mthì không xng đáng là mt con người.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng

Giỏ hàng

Đã xóa. khôi phục
    Thành tiền 0 VNĐ