MỤC LỤC
1. Báo Hiếu Trong Đạo Phật.
2. Phật Dạy Cách Báo Hiếu.
3. Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
4. Biết Ơn Và Đền Ơn.
5. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật.
6. Tinh Thần Báo Hiếu.
7. Phật Dạy Về Hiếu Hạnh.
8. Quan Niệm Về Hạnh Hiếu Của Người Con Phật.
9. Tinh Thần Hiếu Đạo.

Tinh thần báo hiếu

Nhân ngày quí Pht tPhước King về đây cúng dường, chúng tôi xin thay li Hòa thượng Vin trưởng và chư Tăng có my điu nói vhiếu hnh để nhc nhquí Pht tnói chung và Pht tPhước King nói riêng trong ngày lVu Lan.

Hiếu hnh là nn tng ca tt ccác đạo giáo. Chúng ta tu theo tôn giáo nào thì hiếu hnh cũng là gc không ththiếu được. Người con Pht chúng ta phi làm sao thc hin đúng vi tinh thn hiếu hnh ca đức Pht dy, tròn bn phn ca mt người con đối vi ông bà cha mbng cách áp dng Pht pháp vào cuc sng ca mình.

Nói vhiếu đạo thì trước nht là nói đạo phng thcha m. Là mt người con hiếu tho đối vi cha mthì chúng ta phi hết lòng cung kính. Ti sao? Bi vì công ơn ca cha msâu dày vô k. Mun đền trcông ơn thâm sâu đó không có cách gì mà trhết. Cung kính cha mlà mt điu thông thường nhưng đôi khi chúng ta do không hiu biết, hay bbc xúc trong đời sng, chúng ta có nhng li nói, hành động không hòa vui, cung kính đối vi cha m. Mi ln như vy là chúng ta đã làm hng đi đạo hiếu ca mình ri. Cha mcòn hin tin là cơ hi tt nht để chúng ta báo đền thâm ân. Đó là điu người Pht tti gia chúng ta phi lưu tâm. Chúng ta có thc hin được như vy thì sau này mi có thgiáo dưỡng con cháu mình làm được như vy.

Điu thhai là phi làm sao to được thun duyên để cha mvui v. Người làm cho cha mbun khtc là làm cho cha mmình mt sm. Cho nên người Pht tsng đúng tinh thn hiếu hnh thì tngôn ng, cchv.v… đối vi bc sanh thành, chúng ta phi làm sao thhin được lòng thương kính hòa vui, chăm sóc ân cn, không để cha mẹ phi bun ti.

Truyn Lão Lai kvmt ông già by mươi tui, còn cha m. Mi ngày ông mc áo đẹp, vui cười tung tăng múa nhy như thi bé thơ. Để làm gì? Để cha mthy ông còn bé thơ cha mvui. Mà cha mvui tc là cha mssng thêm vi mình lâu dài hơn na. Như vy chúng ta có nơi nương ta, có nơi để đền ân và để tu thân. Người con có hiếu đối vi cha mthì trong dáng dp cchca mình, không nên sơ xut điu gì. Bi vì trong ánh mt, trong vmt ca mình, có điu gì hơi khác lthì cha mkhám phá lin. Ví dchúng ta có vic không vui, va vnhà thì cha mlin hi sao con không vui hay con có gì bc dc v.v.. Chc chn không khi nào chúng ta dđược cha m. Cha mluôn luôn để tâm chăm sóc, theo dõi nhc nh, un nn chúng ta tng chút. Nên nếu sơ xut, làm cho cha mkhông vui hoc bun khthì chúng ta có ti. Nói đến đây, tôi nhcâu chuyn cũ. Mt bui chiu, tôi vi my thy ln xin Hòa thượng đi HuChiếu, PhChiếu chở đồ. Chúng tôi vtr, đang lúc đại chúng ngi thin. Vì vy chúng tôi phi tt đèn xe, chy chm chm. Ti hôm đó Hòa thượng ngi trong tht nhìn ra: “Sao my chú đi ti bây gichưa v?”. Sáng hôm sau tôi qua tht, Hòa thượng qu: “Đi đâu thì phi đúng gichkhông nhà người ta trông”. Hòa thượng là thy, là người tu hành mà còn lo lng cho đệ tnhư vy, hà hung cha mẹ ở ngoài đời. Nên làm con, đi đâu vhoc có quan hvi ai, chúng ta phi trình bch rõ ràng, gigiđúng hn để cha mkhi trông đợi. Trong công vic làm, đừng gây nhng nh hưởng không tt cho gia đình, cha m. Đó là người con hiếu hnh. 

Điu thba, khi cha mcó bnh, chúng ta phi hết lòng lo lng, không nên có tâm tính toán so đo. Nếu có dtâm khi phng dưỡng cha mthì không phi là con. Đối vi cha mnhư vy thì sau này con cháu cũng sxvi mình y như vy, không lch đường nào.

Điu thtư khi cha mqua đời thì vic tang sphi chu đáo, chí thành. Người thi nay theo nếp sng văn minh mi, có khi xem thường vic này. Tinh thn ctruyn ca dân tc ta rt chú trng vic này. Người xưa gìn gitang hiếu ti my năm. Như mt vgiáo sư Pht tử ở Nha Trang. Có thi gian thy ông để râu, để tóc dài, chúng tôi ly làm lhi thăm. Ông nói mà chy nước mt, mông va mt. Ông đang trong thi kcư tang báo hiếu. Nên trong thi gian này ông không tiếp xúc vi bn bè. Khi dy hc thì ông đến trường. Dy xong, đi thng vnhà. Tuyt nhiên trong gia đình không hcó tic tùng hay nhóm hp bn bè cười nói n ào. Đã nhiu người con gihiếu vi cha mnhư vy.

Các lnghi cúng kiến cn phi trang nghiêm, thành kính, không nên có tính cách trao đổi hai chiu. Hoc chúng ta nghĩ rng phi làm như vy để trả ơn trncho ri. Trong kinh Địa Tng có nói, khi cu siêu, hi hướng công đức cho song thân, người y phi thành tâm thì mi có tác dng, tác dng là do tâm thành ca người đứng ra tchc. Thông thường by phn công đức thì người quá vãng chỉ được mt phn thôi. Nghĩa là tâm chúng ta thành khn hết mc khi cúng nguyn nhưng by phn công đức, người quá vãng chhưởng được mt phn, hung là tchc có tính cách vui theo thế thường, thì có tác dng gì đâu.

Người con Pht nên ý thc rng chúng ta làm vic gì đều phi có đạo lý, phi chân chính và có giá trca nó. Như mùa báo hiếu, chúng ta vchùa phát tâm cúng dường, ít nhiu gì cũng được, tùy theo hoàn cnh ca mình. Nhưng tâm phi thành khn thì mi có công đức và công đức đó mi nh hưởng đến nhng người thân ca mình đã qua đời. Ngài Thái Công có nói: “Biết ơn mà lo đền ơn, đó là người có phm cách hòa nhã, còn chu ơn mà chng báo đáp thì không xng đáng là người”. Pht tchúng ta nên biết sdĩ mình có thân này, có địa v, có đạo lý, sáng sut đều bt ngun tcha m. Ân này rt ln. Biết vy mà không lo báo đền thì qutht chúng ta không xng đáng. Tùy theo hoàn cnh đời sng, chúng ta cgng sp xếp, tchc gia đình, dy dcon cháu, cư xử vi ông bà, cha m, anh em, xóm ging sao cho trên thun dưới hòa. Như vy đạo hiếu mi được trn vn.

Điu thnăm, người xưa nói: “Có hiếu vi cha mthì con cũng có hiếu vi mình”, đây là qui lut nhân qu. Nghĩa là chúng ta có hiếu vi cha mthì con cái scó hiếu vi mình. Nếu chúng ta không có hiếu vi cha mthì đừng mong con cái có hiếu vi mình. Cho nên bn thân ttrn vn được hnh hiếu tc là dy được con cái có hiếu hnh. Li người xưa vn còn: “Người hiếu thun li sinh con hiếu thun, người ngỗ nghch li sinh con ngnghch. Nếu chng tin hãy xem nước mưa trên mái nhà rơi xung dưới thm, git trước, git sau chng sai chút nào hết”. Chúng ta là Pht t, mà không thc hành đạo hiếu thì dù cho Pht cũng không cu được. Nên mi người phi tự nlc sa đổi, tu tp. Cá nhân đã hoàn thin thì mi phúc lành sẽ đến, khi phi cu mong và cũng không nên li trông chvào đâu hết.

Đó là nói nhng người con chí hiếu. Còn vbt hiếu có nhng điu li như sau: 

Mt là biếng nhác, chng lo làm vic để nuôi cha m. Khi chưa có gia đình riêng thì lườnhác không chu làm vic phlo cho gia đình, cha m. Khi đã có gia đình riêng, cũng không chu nlc làm vic, sp xếp đời sng, ăn cho tt li còn trvlàm phin lòng cha m, gây tiếng xu hoc to nh hưởng không tt cho cha m.

Điu thhai là say mê cbc, rượu chè, chng đoái hoài ti vic phng dưỡng cha m. Nên người Pht tchúng ta phi cn trng dè dt, tránh xa nhng bnh làm đồi try, hư hng con người, làm đổ nát nn tng xã hi và gia đình. Hãy xem nhng thứ đó như là rn độc sn sàng giết chết chúng ta bt clúc nào.

Chúng ta biết hung rượu thì smt trí, ssay sưa, snói by. Mun đừng mt trí, đừng say sưa, đừng nói by thì đừng ung rượu, gin dnhư vy thôi. Nhưng khó làm là ti người không bn lĩnh, không có trí tu. Có người đổ cho hoàn cnh, cho vic giao tế v.v… “Vô tu bt thành l”, đó chlà nhng cách nói. Vi tinh thn ca đạo Pht thì phi dt khoát, phi sáng sut. Chúng ta biết điu đó gây hu qutai hi thì phi ngăn nga, buông b, đừng để thâm nhp thành bnh, thành nghin ri làm khcha m, khbn thân. 

Điu thba, tham lam keo xn, chbiết vcon, chng đoái hoài gì ti vic phng dưỡng cha m. Đây là trường hp nhng người có thto dng snghip cho mình, nhưng không nghĩ đến cha m. Có khi cha mthiếu thn vn không nuôi dưỡng, tht là đáng trách. Thnghĩ nhà mình giàu có muôn h, xa hoa phung phí mà cha mthiếu thn lang thang, đời sma mai, nguyn ra ra sao. Dù có địa v, có tin tài mà bnguyn ra, không làm tròn bn phn ca mt con người thì có gì vinh d, có gì xng đáng. Cmãi đắm đui theo vt cht xa hoa bên ngoài, sung sướng vui tai tha thích con mt mà không nghĩ đến cha m, làm nhc đến gia phong. Nhng hng người này sm mun gì cũng chuc ly qubáo xu. Như bngười khinh khi, hưởng hết phước ri nghèo cùng khn đốn, già yếu không người chăm sóc, đỡ đần v.v…

Điu thtư là hung hăng bo ngược, mnh hiếp yếu, làm phương hi đến cha mđó cũng là mt điu bt hiếu na. Knóng ny, thường dùng sc mnh đánh đập người khác, sgây nh hưởng ti gia đình. Đó là làm nhc cha m. Là Pht t, chúng ta kiên quyết không làm nhng điu này.

Đạo Pht là đạo siêu xut thế gian. Tuy nhiên cái gc vn là làm tròn hiếu đạo, làm tròn bn phn ca mt con người đối vi cha m, quyến thuc, ân nhân, xóm làng. Có vy mi có thtiến dn lên Pht đạo.

Chúng ta để li nhiu ca ci cho con cháu không bng để li shiu biết, nn tng đạo đức, đó mi là gia tài vô giá. Nếu để tài sn nhiu mà không dy bo, nhc nhở cho con cháu biết sdng tài sn y đúng tinh thn đạo đức, thì dgây ra tai ha thôi. Tai ha cho bn thân, cho gia đình, cho xã hi.

Vì vy trí tu, kinh nghim đạo đức, hiếu hnh trong cuc sng là nhng điu không ththiếu được đối vi người con Pht. Pht thc đạo ri phi áp dng Pht pháp vào trong đời sng ca mình. Đó mi là người khôn ngoan, biết lo cho mình và mi người.

Ngày xưa, các vThánh nói: “Mt ngày không nghĩ đến điu thin thì mi điu ác stni lên”. Đây là yếu tnm trong luân lý cuc sng. Pht tchúng ta giáo dc gia đình, dy dcon em, hướng dn htu to công đức thì bn thân mình phi làm gương. Ví dmy đứa cháu đi hc, chúng ta dy nó khi ra đường gp người già yếu ln tui không thy đường đi, con nên nhường bước hoc nm tay dt dn nhng vị ấy. Thì chúng ta phi thc hin trước nhng điu y cho chúng thy, chúng mi noi theo. Nhng vic thin này, tuy hết sc bình thường nhưng nếu không khéo đôi khi chúng ta không dy được con cháu. Bi vì nếu ra đường ta mming nói nhng li tc tn, chi mng hoc tranh chp, đánh ln, gian gio… thì làm sao dy con cháu được. Thành ra trong gia đình, tsáng ti chiu, nếu không làm vic tt nhnào thì nht định điu xu sny sinh. Cthế ngày này qua ngày khác, ri cả đời sng ca mình ngày nào cũng toàn là thy chuyn xu, chuyn ác, nhng vic làm đưa li hu qubt ho, khsở cho người ta.

Rõ ràng tu hành không hn đợi ti chùa tng kinh mi gi là tu mà nhn được mt li khi người nng nhđã tu ri. Nhường mt bước đường cho người đi trước cũng là tu ri. Dn người già qua mt cây cu, mt đon đường cũng là tu ri, đâu đợi thi gian hoàn cnh nào mi tu. Người con Pht dù ở đâu, hoàn cnh nào cũng tu được hết. Lúc nào chúng ta cũng nhgitâm Bồ đề, ginim vui hòa kính vi nhau. Không để nixu trong lòng tác động mình, gây nên nhng nghip không tt. Đó là chúng ta biết áp dng tu hành vào đời sng.

Vic giáo dưỡng con em phn ln là gia đình. Chúng ta cho con đi hc đến trường dĩ nhiên thy cô dy dvăn hóa, đạo đức. Nhưng vnhà, chúng thy cha mẹ không tt, chúng smt nim tin. Từ đó chúng bhc hoc có đến trường cũng chỉ để gp gbn bè, rrê chơi bi. Chúng ta không kim soát, không dy bo, không un nđược mà đổ cho nhà trường thì quthc là điu sai lm, đáng trách.

Cho nên người có trách nhim đối vi gia đình, phi luôn luôn tnh táo, sáng sut, làm vic tt dù hết sc nh. Đạo lý thường nm trong nhng vic thường. Chcho vic ác nhmà làm, chcho vic thin nhmà bqua. Chúng ta nên tiết kim tng chút phước, tng vic làm nh. Tu là sa chkhông phi tu là co đầu, mc áo nhum, chùa, ăn chay. Mt cá nhân tt thì gia đình tt. Mt gia đình tt, xóm làng tt thì xã hi tt. Mt xã hi tt thì quc gia tt.

Tóm li, người Pht tcó hiếu hnh là mt người trong cuc sng bình thường trôi tròn bn phn đối vi gia đình. Đối vi xã hi là mt công dân tt. Đối vi đạo luôn gn gũi chư Tăng, chư Ni để hc hi áp dng giáo lý vào đời sng. Chúng ta nhtu cho mình chkhông tu cho ai hết. Tu được nhiu thì có phước nhiu, công đức nhiu. Pht không thdùng thn thông diu dng để ban phúc giáng ha cho chúng ta. Pht chcó kinh nghim và phương pháp chdy chúng ta. Làm đúng như vy chúng ta sthành Pht, không nghi. Nên mi chúng ta phi nlc tu. Mun có phước thì phi làm phước, mun con có hiếu vi mình thì mình phi có hiếu vi cha m. Mun đạt đạo thì phi tu đạo, không thchmong mun suông thôi. Đó là nhng vic Pht tchúng ta phi thc hành.

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng

Giỏ hàng

Đã xóa. khôi phục
    Thành tiền 0 VNĐ